Fysiotherapie 2022

Tarieven

Behandeling Tarief
Zitting in praktijk € 39,00
Zitting manuele therapie € 55,00
Screening € 22,00
Intake en onderzoek na screening € 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 58,00
Screening, intake en onderzoek € 62,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 32,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 32,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 32,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen € 24,00
Eenmalig consult € 74,50
Zitting aan huis € 58,00
Instructie / overleg ouders € 58,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 39,00
Niet nagekomen afspraak manuele therapie € 55,00
Praktijkreglement

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het geldende praktijkreglement geldend tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Afspraak met gespecialiseerde fysiotherapeuten

Onze therapeuten scholen zich constant bij om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.