Fysiotherapie

Tarieven

Behandeling Duur
Tarief
(2024)
Zitting fysiotherapie 25 min € 38,75
Zitting oefentherapie 25 min € 38,75
Zitting manueeltherapie 25 min € 50,00
Toeslag zitting ‘aan huis’ 15 min € 20,00
Eenmalig onderzoek | Consult 30 min € 60,00
Intake zonder verwijzing | DTF 30 min € 59,75
Intake met verwijzing 30 min € 59,75
Groepszitting van twee personen of meer personen 60 min € 38,75
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie — min € 38,75
Niet nagekomen afspraak manueeltherapie — min € 50,00
Opstellen brief aan derden — min € 38,75
Massage  

 

Ontspanningsmassage 60 min € 62,50
Ontspanningsmassage 90 min € 105,00
Massagetherapie 75 min € 96,00
Fitness  

 

Intake fysio-fitness (voor patiënten) 60 min € —,—
Intake fysio-fitness (voor niet-patiënten) 60 min € 10,00
Fysio-fitness 1x per week per maand € 20,98
Fysio-fitness onbeperkt per maand € 41,95
Extra training per sessie € 6,00
Praktijkreglement

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het geldende praktijkreglement geldend tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Afspraak met gespecialiseerde fysiotherapeuten

Onze therapeuten scholen zich constant bij om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.